Verenigingen en Bijbelkringen

Jeugdvereniging

Jongerenbijbelkring

Bijbelkringen

Mannenvereniging

Bijbelstudiekring voor vrouwen

Informatieavonden Christelijk geloof

Jeugdvereniging ‘Sola Scriptura’

Wij zijn een actieve, christelijke JV 16+ met zo’n 70 leden. Onze JV heeft een Latijnse naam: ‘Sola Scriptura’, het Woord alléén. Het is een term uit de reformatie die aangeeft dat het Woord van God opnieuw ‘ontdekt’ werd en weer centraal kwam te staan. Onze JV is opgericht op 1 september 1970.

We komen ongeveer één keer in de twee weken op maandagavond samen in het verenigingsgebouw van de kerk. Om 19.15 is er inloop met koffie, thee en een koek.  Dan willen we samen lezen en leren uit de Bijbel. N.a.v. een Bijbelstudie of inleiding onderzoeken we wat er staat in Gods Woord en wat dit ons te zeggen heeft. Na de pauze hebben we een spel of  andere ontspannende activiteit om de onderlinge band te verstevigen.

Ieder jaar hebben we een Bijbels thema wat centraal staat. Daarnaast hebben we ook een aantal avonden waarop actuele thema’s besproken worden, al dan niet met spreker. Ook hebben we nog een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten: startavond, jaarvergadering of open avond, dropverkoop, sportieve avond, slotavond. En niet te vergeten het JV-weekend! Ook komen we naast de ‘gewone’ avonden enkele keren bij elkaar op zondag na de dienst voor een preekbespreking.  Daarnaast hebben we samen met andere jeugdverenigingen uit de omgeving Bijbelstudie avonden, volleybaltoernooi, bezinningsavonden en een Bijbelstudieweekend. Kortom een jeugdvereniging waar jij je ook thuis zult voelen.

We hopen je te zien op een van onze avonden!

J.H. Brand, voorzitter – Hondsdrafstraat 13 – e-mail: jhbrand@solcon.nl 
H. de Goffau, voorzitter – Ereprijsstraat 2 – e-mail: hansdegoffau@gmail.com 

Jongerenbijbelkring

Ieder winterseizoen wordt er een Bijbelkring georganiseerd voor jongeren. Deze kring is bedoeld voor jongeren tussen 24 en 32 jaar en voor jonggehuwden. We komen om de twee weken op maandagavond bij elkaar in Diakonia. Met elkaar lezen we uit de Bijbel, onderzoeken we wat er staat en bespreken we wat dit voor ons betekent.
Daarnaast is het natuurlijk ook een moment van ontmoeting en gezelligheid.

Voor meer informatie kun je bellen met Ben Breedveld, telefoon 0184-633522.

Bijbelkringen

Gedurende het winterseizoen zijn er diverse Bijbelkringen die eens in de 14 dagen samenkomen, onder leiding van een ambtsdrager of oud-ambtsdrager, bij een van de deelnemers thuis.

We vinden het belangrijk om bijeen te komen om te zingen, te bidden, te praten, maar vooral elkaar te ontmoeten rondom de open Bijbel. We proberen te ontdekken wat de Heere God ons nu te zeggen heeft. De inlooptijd is vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur.

Iedereen met interesse, is hartelijk welkom om aan te sluiten bij een van de Bijbelkringen. U kunt zich aanmelden via diaken F. Korevaar, 0184-694526, fkorevaar@hervormdbleskensgraaf.nl.

Bent u -nog- geen lid van onze gemeente en/of vreest u dat het niveau misschien te hoog gegrepen zal zijn, dan bent u hartelijk welkom bij de Bijbelkring onder leiding van de Evangelisatie Commissie.

Mannenvereniging ‘Sola Fide’

In het winterseizoen komen mannen uit de gemeente eens in de veertien dagen bij elkaar om met elkaar het Woord van God te onderzoeken en daarover met elkaar door te praten. Deze ontmoetingen vinden plaats in het Diakonia. Aanvang 19.45 uur.

Bijbelstudiekring voor vrouwen ‘Sola gratia’

Alle vrouwen uit de gemeente zijn hartelijk welkom op onze bijbelstudiekring. Ons doel is om samen Gods Woord te onderzoeken en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Bijbelstudies uit het magazine ‘Vrouw tot Vrouw bijbelstudies’ van de Hervormde Vrouwenbond. Onze kring komt ruim 10x per winterseizoen bij elkaar in gebouw Diakonia, meestal op maandagavond van 19.45 tot 22.00 en een enkele keer op woensdagmorgen van 09.30 – 11.30 uur.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met:
Janneke Breedveld-Romeijn, voorzitter – 0184-633522 of
Elida Koorevaar-Borsje, secretaris – 0184-662661 / solagratiabkv@gmail.com.

Neem ook eens een kijkje op de site www.vrouwtotvrouw.nl
Ons programma voor het winterseizoen 2023-2024 vind je hier.

Meer weten over het christelijk geloof?

Tijdens de corona-periode hebben wij als EC (Evangelisatiecommissie) de vraag gesteld: “Wat is jouw perspectief?” Wij zien Christus als Onze Redder in Onze Nood, Amen! Als wij in het donker zitten, in nood zijn, Jezus Christus is onze Redder! Hij stierf voor ons aan het kruis om ons een nieuw leven, een nieuw perspectief te geven! 

Wil u/jij meer weten of leren over het christelijk geloof? Hieronder is te lezen welke activiteiten de EC onder andere organiseert om u/jou kennis te laten maken met het christelijk geloof. Heeft u/jij een vraag hierover of interesse in één van de onderstaande activiteiten, stuur ons dan een e-mail via bleskensgraafec@gmail.com.’

Oriëntatiecursus en vervolgcursus. Om het jaar organiseren we een Oriëntatiecursus Christelijk geloof. Het daaropvolgende winterseizoen is er de mogelijkheid tot een vervolgcursus voor meer verdieping. 

Bijbelkring ‘de Bijbel open’. Deze Bijbelkring sluit goed aan bij bovengenoemde cursussen. Belangstellenden die graag op een eenvoudige manier in groepsverband de Bijbel willen gaan lezen en bespreken zijn van harte welkom!

Praktische hulp. De EC wil mensen bekend maken met het christelijk geloof, maar wil ook klaar staan als er praktische hulp nodig is in navolging van één van de 10 Woorden van God: Heb je naaste lief als jezelf. Als we je ergens mee kunnen helpen, bijvoorbeeld in de vorm van een bezoekje, boodschappen doen, vervoer, of bedenk het zelf… En laat het ons weten via bleskensgraafec@gmail.com.

Tentweek. Elke zomer zetten we, in de laatste vakantieweek van de basisschool, een grote tent op ’t Veld. Alle activiteiten die er plaatsvinden hebben de bedoeling om elkaar te ontmoeten en op een ontspannende manier elkaar beter te leren kennen. We hopen op die manier iets te kunnen delen van de liefde van God, die ons wil ontmoeten en de verbroken relatie tussen Hem en ons wil herstellen. Voor meer informatie over de tentweek en alle activiteiten voor jong en oud: www.tentweekbleskensgraaf.nl

Kerst op het plein. Op 24 december organiseert Licht voor Bles een kerstavond op het kerkplein. Op deze avond is er vrije inloop, ruimte voor ontmoeting en samen zingen onder het genot van warme dranken. Welkom om samen kerst te vieren!