Pastoraat

Pastoraat

Jongerenpastoraat

Pastoraat

In een christelijke gemeente heeft men, als het goed is, een open oor en een open hart voor elkaar. Daar zoekt men elkaar op. Van september tot en met maart gaan de ouderlingen, meestal samen met een diaken, op huisbezoek. Vooraf wordt een afspraak gemaakt om zo de gelegenheid te geven als volledig gezin hierbij aanwezig te zijn. De ambtsbroeders komen met een opdracht, namelijk: om te onderzoeken of het gezin in de voetsporen gaat van de Heere Jezus Christus, de Gekruisigde. Het is hun opdracht Hem aan te prijzen als de enige Weg tot behoud voor zondaren. De liefde tot Christus en het heil van de gemeenteleden is hun drijfveer. Ontvang hen als Gods gezanten! Zij proberen om in twee jaar de gehele gemeente te bezoeken. Ook leven zij graag met u mee bij bijzondere gebeurtenissen, zoals geboorte, jubileum, ziekte en overlijden.

U kunt ten alle tijde een beroep doen op uw predikant voor een gesprek. Vooral wanneer u in zorgelijke omstandigheden verkeert (bijv. ziekte). U moet er niet te snel vanuit gaan, dat het wel bekend zal zijn dat u ziek bent of in het ziekenhuis ligt. Laat het weten aan de predikant of scriba.

Ons dorp is ingedeeld in tien wijken. Zie: Wijkindeling.
Aan ieder wijkteam is een ouderling, diaken en een lid van de evangelisatiecommissie verbonden. Met elkaar willen deze teamleden u dienen en meeleven in uw specifieke situatie. Ook zijn in onze gemeente bezoekdames en bezoekbroeders actief, die worden aangestuurd door de wijkouderling of -diaken.

De ouderlingen worden bijgestaan door een pastoraal werker.

Jongerenpastoraat

Ook jongeren horen voluit bij onze gemeente. Dit willen we onder andere d.m.v.  jongerenpastoraat laten merken. Graag willen we met alle jongeren in contact komen. Rond je 14e en 16e verjaardag nemen we in ieder geval contact met je op. Tijdens dit gesprek willen we (beter) met je kennismaken.

Wat houdt je bezig in je dagelijks leven?
Hoe zie je de gemeente en de kerk?
Hoe kijk je aan tegen het geloof?
Wie is God voor jou persoonlijk?

Ook willen we met je meedenken bij vragen en moeilijke situaties als je daarmee te maken krijgt.

Graag willen we je ontmoeten!

Contactpersonen: Kees Blok (tel. 0615578842, e-mail: acblok@hervormdbleskensgraaf.nl) en Niels Hoogerbrugge (tel. 0610003201, e-mail: cfthoogerbrugge@hervormdbleskensgraaf.nl) – Jeugdouderlingen
Secretaresse: Angela. Vonk-Bouter, e-mail: fam.vonk@gmail.com