Dienen

“Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen”. Ook daarin willen wij onze Heer Jezus graag navolgen. In onze gemeente wordt dat onder andere op de volgende manieren handen en voeten gegeven: 

Diaconaat

Tentweek

Hulp Oost-Europa

Zendingscommissie

Marije’s missie

Vluchtelingenwerk

Evangelisatie-commissie

Woord en Daad

Oud papier