Kerkdiensten

Kerkstraat 6 | Zondags @ 9:30 & 18:30
livestreamCollecte

Kerkdienst gemist

De diensten worden via een livestream uitgezonden op kerkdienstgemist.nl. De diensten zijn ook op die manier terug te luisteren. Klik hieronder om een dienst te volgen of terug te kijken!

Download kerkboekje

Crèche

Kalender 

Bijzondere diensten

Diensten

De Hervormde Gemeente van Bleskensgraaf komt op zondag tweemaal samen rondom de bediening van Woord en sacrament. De gemeente komt samen om het Woord te horen en de sacramenten te gebruiken, de Naam van de Heere aan te roepen in gebed en dankzegging, om haar gaven af te zonderen voor de onderhouding van de dienst van de Heere en de christelijke barmhartigheid en om de lof van de Heere te zingen.

De diensten vangen aan om 9.30 uur en 18.30 uur.

In de prediking wordt in onze gemeente zoveel mogelijk de gang van het kerkelijk jaar gevolgd. De avonddienst is, wanneer onze eigen predikant voorgaat, een leerdienst, waarin onder andere de stof van de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld.

  Orgelspel en aanvangspsalm

  Het orgelspel wordt tijdens de morgendiensten afwisselend verzorgd door een van de organisten. Voor de dienst speelt de organist een meditatief voorspel als voorbereiding op de eredienst. De organisten houden met de keuze van de muziek rekening met het kerkelijk jaar.

  Na het inleidend orgelspel worden aan het begin van iedere dienst twee psalmverzen gezongen, die op de psalmborden staan aangegeven. In de morgendienst betreft het een psalm die door de kinderen van de School met de Bijbel wordt geleerd. ’s Avonds zingt de gemeente het hele psalmboek door.

  Collecten

  Tijdens de eredienst worden twee of drie collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de eredienst, de tweede voor de diaconie met verschillende diaconale doelen. Verder wordt er maandelijks een extra collecte gehouden voor het onderhoudsfonds en een collecte voor de kerk. Bij de uitgang van de kerk hangen zendingsbussen waar u een gave voor de zending in kunt doen.

  Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel ‘De Bouwsteen’, Lindenstraat 2. Er zijn collectebonnen te koop met een waarde van € 0,50, € 0,75, € 1,00, € 2,50 en € 5,00. Deze zijn verkrijgbaar in aantallen van 20 stuks per vel. De collectebonnen zijn te gebruiken voor alle collecten en doordeweekse activiteiten. Door gebruik te maken van collectebonnen kunt u deze giften aantonen bij de belastingdienst.

   Extra geluidsvoorziening

   Op de geluidsinstallatie van de kerk is een ringleiding aangesloten. Deze is bestemd voor mensen met een hoortoestel, die als zij dat wensen op de ringleiding kunnen overschakelen.

   Kerkvervoer

   U kunt gebruikmaken van kerkvervoer. Wilt u meerijden? Of wilt u zich opgeven om te rijden? Dan kunt u contact opnemen met diaken C. Stuij. Mail: cstuij@hervormdbleskensgraaf.nl of bel: 0184-633340.