Diaconaat

Diakenen

Op weg met de ander

De handpalm

Vakantieweken

Diaconaal maatschappelijk werk

Diakenen

De oorspronkelijke taak van de diakenen is het dienen van de armen. In onze moderne tijd met de sociale voorzieningen heeft het diaconaat een veel breder karakter gekregen. Natuurlijk zijn er financiële zorgen, maar steeds vaker worden we met de maatschappelijke nood geconfronteerd.
Denk aan de zieken, bejaarden, gezinsproblemen, eenzamen, gehandicapten, hulpbehoevenden en chronisch zieken. Barmhartigheid bewijzen, zowel binnen als buiten de eigen gemeente is dan ook meer dan geld geven. Naarmate de offervaardigheid van de gemeente groter is, kan de diaconale hulp omvangrijker worden. Zo kunnen de diakenen iets tonen van de liefde van Christus en dan ook gevolg geven aan de opdracht om ’troostrijke redenen’ te spreken.
Indien u uw naaste in nood wilt steunen, kunt u de QR code hiernaast scannen of uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie.

Contact: diaconie@hervormdbleskensgraaf.nl 

Op weg met de ander

Op weg met de ander is een Hervormde vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Iedere twee maanden verschijnt het contactblad met een aantal vaste rubrieken.

De verdere activiteiten van de vereniging zijn o.a. het voorlichten van ambtsdragers en het toerusten van familie en vrienden van gemeenteleden met een beperking. Het stichten van logeerhuizen en verantwoorde woonvormen in samenwerking met andere organisaties, in het bijzonder de Stichting Philadelphia Zorg. In ons dorp kennen we ‘De Handpalm’ en in Hardinxveld bevindt zich logeerhuis ‘De Ark’ .

Contactpersoon voor onze gemeente is diaken dhr. N.A. Luthart, telefoon 06-55562807.

www.opwegmetdeander.nl

De Handpalm

‘De Handpalm’ is een woonvoorziening in ons dorp. ‘De Handpalm’ biedt woonbegeleiding aan zestien mensen met een (verstandelijke) beperking verdeeld over een kinder- en volwassenengroep. De bewoners leven mee met onze kerkelijke gemeente. Er zijn warme contacten tussen de Hervormde Gemeente en de woonvoorziening. Een aantal gemeenteleden is ook actief als vrijwilliger.

Koolmeesstraat 1
2971 AN Bleskensgraaf
telefoon (0184) 698722 (kinderlocatie) of (0184) 698723 / 698724 (volwassenlocatie)

email: zuidwest@philadelphia.nl

Vakantieweken

De Hervormde Vrouwenbond organiseert jaarlijks vakantieweken voor gehandicapte gasten en de laatste jaren ook voor alleenstaande gasten. Ieder jaar zijn er weer vele mogelijkheden. Wij hopen dat verschillende gemeenteleden zich aanmelden voor een onvergetelijke vakantieweek.

Als u/jij interesse heeft voor één van deze weken dan kan informatie worden gevraagd bij uw wijkdiaken. De kosten mogen voor u geen belemmering zijn om op vakantie te kunnen, wij helpen u graag!

VOOR ELKAAR vakantieweken | Hervormde Vrouwenbond

Graafzicht

 Graafzicht is een van de locaties van Present (voorheen AV Zorggroep). Graafzicht is een modern woonzorgcentrum in Bleskensgraaf voor ouderen die comfortabel willen wonen in een landelijke omgeving en heeft een christelijke identiteit. Graafzicht beschikt over een aantal verzorgingsappartementen, een afdeling kleinschalige zorg en servicewoningen. In Graafzicht wordt ook een uitgebreid activiteitenprogramma aangeboden.

Namens onze gemeente heeft diaken L.A. de Goffau zitting in de identiteitscommissie.

 Website: www.presentvooru.nl/locaties/graafzicht

Diaconaal Maatschappelijk Werk

Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk (DMW) Alblasserwaard & Vijfheerenlanden is in 1996 opgericht door een aantal diaconieën. Zij signaleerden een grote behoefte aan christelijk maatschappelijk werk in hun regio. De hulpverlening wordt uitgevoerd door Stichting Schuilplaats.

Contactpersoon voor onze gemeente is diaken dhr. F. Korevaar, telefoon 0184-694526.

Christelijke hulpverlening Sliedrecht of Alblasserwaard (stichtingschuilplaats.nl)