Kerkenraad

Kerkrentmeesters

Kosters, organisten, en collectanten

Samenstelling Kerkenraad

Samenstelling

Wijkindeling zie: Wijkindeling

 

Naam

Adres

Telefoon

Ambt

Moderamen

Ds. J Muller Kerkstraat 16 0184-691353 Predikant Voorzitter kerkenraad
C. Vermeij Fluitekruidstraat 2 0184-694275 Ouderling
A.C. Blok Kerkstraat 21 0184-692095 Jeugdouderling
E. Boot Akkerwindeplaats 4 0184-691585 Ouderling
L.C. de Gelder Abbekesdoel 66a 0184-693339 Scriba Scriba kerkenraad
C.F.T. Hoogerbrugge Heulenslag 58a 0184-691182 Jeugdouderling
T. Kreukniet Fluitekruidstraat 9 0184-693017 Ouderling
J.J. Oosterwijk Meulenbroek 3 0184-692427 Ouderling
C. Terlouw Heulenslag 10 0184-694532 Ouderling
A. Wemmers Kerkstraat 32 0184-693631 Ouderling
A. Hartman Ereprijsstraat 7 0184-693237 Ouderling / kerkrentmeester Voorzitter college van kerkrentmeesters
I.A. Herweijer Boterbloemstraat 22 0184-750837 Ouderling / kerkrentmeester
C. Koorevaar Abbekesdoel 50b 0184-662661 Ouderling / kerkrentmeester
A. van den Bergh Duizenbladstraat 4 0184-701275 Diaken
A. Blok Leeuwerikstraat 5 0184-701331 Diaken
W. van den Dool Dorpstraat 17 0184-694570 Diaken Voorzitter Diaconie
L.A. de Goffau Heulenslag 73 0184-692039 Diaken
R.A. Karsdorp Zwaanstraat 35 0184-701399 Diaken
C. Stuij Pinksterbloemstraat 13 0184-633340 Diaken

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt de verantwoordelijkheid voor de financiën voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Verder heeft zij de zorg voor het kerkgebouw, de pastorie en gebouw ‘Diakonia’.
Zij verkrijgen de geldmiddelen door het houden van collecten tijdens de kerkdiensten en de eenmalige jaarlijks rondgang door de gemeente. Deze geldmiddelen zijn bestemd voor:

  • het onderhoud van de gebouwen
  • bekostiging van de predikant
  • de pastoraal medewerker, catecheten, kosters, en organisten 
  • bijdragen aan Protestante Kerk

De kerkrentmeesters worden in hun werkzaamheden bijgestaan door een commissie van bijstand. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit:

  • A. Hartman, voorzitter
  • C. Koorevaar, secretaris
  • I.A. Herweijer, penningmeester
  • J.H. Karsdorp
  • H. den Toom

Kosters, organisten en collectanten

Kosters:
Dhr. A. Blok, Lindestraat 11, 0184-691477
Dhr. G. van Vugt, Pepelstraat 17, 0184-694422

Organisten:
Dhr. L. Terlouw, Zonnebloemstraat 60, Papendrecht, 078-6412505
Mevr. G. van der Rhee-Verkerk, Zwaanstraat 3, 0184-692446
Dhr. J.K. van der Hoog, Gruttostraat 6, 0184-694537
Dhr. R. Prins, Peppelstraat 23, 0184-692131

Collectanten:
Wietse Blok, kerkstraat 21
Corstiaan de Gelder, Abbekesdoel 66a
Willem Jan Westland, Hondsdrafstraat 4