Kerkenraad

Kerkrentmeesters

Kosters, organisten, en collectanten

Samenstelling Kerkenraad

Samenstelling

Wijkindeling zie: Wijkindeling

Naam

Adres

Telefoon

Ambt

Moderamen

Ds. J Muller Kerkstraat 16 0184-691353 Predikant Voorzitter kerkenraad
C. Vermeij Fluitekruidstraat 2 0184-694275 Ouderling
A.C. Blok Hofwegen 29 0184-692095 Jeugdouderling
E. Boot Akkerwindeplaats 4 0184-691585 Ouderling
B. Breedveld Hofwegen 52 0184-633522 Ouderling
L.C. de Gelder Abbekesdoel 66a 0184-693339 Scriba Scriba kerkenraad
C.F.T. Hoogerbrugge Heulenslag 58a 0184-691182 Jeugdouderling / Evangelisatiecommissie
T. Kreukniet Fluitekruidstraat 9 0184-693017 Ouderling
C. Terlouw Heulenslag 10 0184-694532 Ouderling
A. Wemmers Kerkstraat 32 0184-693631 Ouderling
A. Hartman Ereprijsstraat 7 06-13059640 Ouderling / kerkrentmeester Voorzitter college van kerkrentmeesters
I.A. Herweijer Boterbloemstraat 22 0184-750837 Ouderling / kerkrentmeester Penningmeester college van kerkrentmeesters
C. Koorevaar Abbekesdoel 50b 0184-662661 Ouderling / kerkrentmeester Secretaris college van kerkrentmeesters
A. Blok Leeuwerikstraat 5 0184-701331 Diaken Penningmeester diaconie
L.A. de Goffau Heulenslag 73 0184-692039 Diaken Voorzitter diaconie
R.A. Karsdorp Zwaanstraat 35 0184-701399 Diaken
F. Korevaar Duizendbladstraat 20 0184-694526 Diaken
N.A. Luthart Koolmeesstraat 6 06-55562807 Diaken
C. Stuij Pinksterbloemstraat 13 0184-633340 Diaken Secretaris diaconie

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt de verantwoordelijkheid voor de financiën voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Verder heeft zij de zorg voor het kerkgebouw, de pastorie en gebouw ‘Diakonia’.
Zij verkrijgen de geldmiddelen door het houden van collecten tijdens de kerkdiensten en de eenmalige jaarlijks rondgang door de gemeente. Deze geldmiddelen zijn bestemd voor:

  • het onderhoud van de gebouwen
  • bekostiging van de predikant
  • de pastoraal medewerker, catecheten, kosters, en organisten
  • bijdragen aan Protestante Kerk

De kerkrentmeesters worden in hun werkzaamheden bijgestaan door een commissie van bijstand. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit:

  • A. Hartman, voorzitter
  • C. Koorevaar, secretaris
  • I.A. Herweijer, penningmeester
  • J.H. Karsdorp
  • H. den Toom

Contact: cvk@hervormdbleskensgraaf.nl 

Kosters, organisten en collectanten

Kosters:
Dhr. A. Blok, Lindestraat 11, 0184-691477
Dhr. G. van Vugt, Pepelstraat 17, 0184-694422

Organisten:
Dhr. J.K. van der Hoog, Gruttostraat 6, 0184-694537
Mevr. J. Lagendijk-Van Werkhoven, Hofwegen 25a, 0184-694545

Dhr. R. Prins, Peppelstraat 23, 0184-692131
Dhr. J. Stuij, Heulenslag 49, 0184-692692

Collectanten:
Thomas van den Dool, Dorpsstraat 17
Jesse Vonk, Ranonkelstraat 17
Christian Westland, Hondsdrafstraat 4