Kerkvervoer

De diaconie heeft in november geïnventariseerd of er behoefte is aan kerkvervoer. Daar is behoefte aan, met name voor de avonddiensten. Dat is nu opgestart. We zijn op zoek wie nog meer zou willen rijden. Zou u willen rijden? Wilt u meerijden? Voor beide doelgroepen graag aanmelden via mail: cstuij@hervormdbleskensgraaf.nl of bel: 0184-633340.