commissies » zendingscommissie

Zendingscommissie

De taak van de plaatselijke zendingscommissie is het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), zowel in gebed als financieel te ondersteunen. Het hoofddoel is de verkondiging van het Evangelie wereldwijd mogelijk te maken. De zendingscommissie ondersteunt dit werk door:  

 • Het geven van informatie over het zendingswerk aan de gemeente;  
 • Het onderhouden van contacten met zendingsarbeiders;  
 • Het organiseren van zendingsavonden;  
 • Het onderhouden van contacten met de GZB en met de classicale zendingscommissie;  
 • Fondswerving:  
  - Drie keer per jaar is er een collecte in de eredienst: de voorjaarszendingscollecte, de Pinksterzendingscollecte en de najaarszendingscollecte;
  - De collectebussen bij de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het zendingswerk;
  - Verkoop van het dagboek "Een handvol koren"
 • Ledenwerfacties.  


De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:  

 • René Mulder, voorzitter
  Zwaanstraat 41, telefoon 0184-693953
  e-mail: camulder@hervormdbleskensgraaf.nl
 • Gerdien van Huuksloot, secretaresse
  Fluitekruidstraat 18, telefoon 0184-701204
  e-mail: henrivanhuuksloot@hotmail.com
 •  
 •  
 •  


Website: www.gzb.nl.