commissies » tentweekcommissie

Tentweekcommissie

Hoewel het hart van de Tentweekcommissie gevormd wordt door de VakantieBijbelWeek, vinden op andere momenten in die week ook allerlei activiteiten plaats met als doel de mensen van ons dorp met het evangelie in aanraking te brengen. De tentweekcommissie heeft als taak de aansturing, organisatie en inhoudelijk invulling van de tentweek. De commissie wordt gevormd uit een aantal kerkenraadsleden en afgevaardigden van de VBW en de EC.

  • J. Mouthaan jr , voorzitter
  • G.de Jong, secretaresse

Kijk ook op: www.tentweekbleskensgraaf.nl