commissies » Hometeam Marije Meerkerk

Hometeam Marije Meerkerk

Sinds najaar 2014 is Marije Meerkerk door Kimon aangesteld als veldwerker. Kimon is een interkerkelijke organisatie en ziet het als haar Bijbelse opdracht om wereldwijd kinderen in nood het Evangelie te verkondigen en hun te ondersteunen in geestelijke, lichamelijke en materiële nood. Dit in navolging van Jezus’ woorden: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet’. 

In december 2015 is Marije met een uitzenddienst in onze gemeente door Kimon uitgezonden naar het westen van Oekraïne. Door les te gaan geven aan zigeunerkinderen wil ze hun toekomstperspectief verbeteren en hen vertellen over een liefdevolle God die naar hen omkijkt.

In haar werkzaamheden wordt zij bijgestaan door het hometeam. Het hometeam bestaat uit de volgende personen:

Nathalie Breedveld (voorzitter)  
Arie Vergunst (penningmeester)
Maarten van den Berg (secretaris)
Kees de Vries
Martine Verheul

Om op de hoogte te blijven van Marije's werk in Oekraïne, kunt u een kijkje nemen op de website van Kimon: http://veldwerkers.kimon.nl of op de facebookpagina van Marije's Missie: www.facebook.com/Marijes-missie

Verder zal er 4 keer per jaar een nieuwsbrief verschijnen in de kerk of per email. Maandelijks wordt er een gebedsavond gehouden in Diakonia, in principe is dit de laatste woensdag van de maand om 20.30u. Als u vragen of opmerkingen hebt, voelt u vrij om te reageren. Dat kan via het emailadres hometeammarije@outlook.com. Ook kunt u zich hierbij opgeven om de gebeds- en/of nieuwsbrief per email te ontvangen.

Voor verdere informatie en contactgegevens, zie de bijgevoegde folder

Een hartelijke groet namens het hometeam!