Verenigingen en kringen » Bijbelstudiekring voor vrouwen Sola Gratia

Bijbelstudiekring voor vrouwen Sola Gratia

"Sola Gratia" Bijbelstudiekring voor vrouwen

Alle vrouwen uit de gemeente zijn hartelijk welkom op onze vereniging, die als doel heeft om Gods Woord te onderzoeken en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijbelstudies uit de ‘De Hervormde Vrouw’, een blad dat wordt uitgegeven door de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag. Bijbelstudiekring voor vrouwen 'Sola Gratia' komt 10x per winterseizoen bij elkaar in gebouw 'Diakonia': 8x op maandagavond (19.45 - 22.00 uur) en 2x op woensdagochtend (09.30 - 11.30 uur).

  • mevr. J. Breedveld-Romeijn, voorzitter
    Hofwegen 52
  • mevr. M.B. Korevaar-Verhoef, secretaresse
    Koekoekspad 3, 0184-692430
    solagratiabkv@gmail.com