Kerkelijk onderwijs » Catechese

Catechese

Ouders hebben bij de doop beloofd hun kinderen naar hun vermogen te onderwijzen of te doen onderwijzen in de leer van de zaligheid. Het eerste blijft een verantwoording van de ouders, het tweede, dat is het doen onderwijzen, vindt plaats tijdens het catechetisch onderwijs. Juist omdat het hier gaat om een zaak van eeuwigheidsbelang en op grond van uw doopbelofte mogen we verwachten dat u uw kinderen naar dit onderwijs laat gaan en dat u erop toe ziet dat zij zich daar thuis op voorbereiden.

Centraal bij het catechetisch onderwijs staat het thuis raken in de Bijbel en de geloofsleer van de kerk. Er wordt gewerkt met de methode ‘Leren om te Leven’. Vanaf eind september tot Pasen wordt wekelijks op dinsdag- en (bij uitzondering) op vrijdagavond catechese gegeven, bij elkaar 20 keer. Er zijn groepen voor jongeren van twaalf tot en met twintig jaar. Ruim voor het begin van het nieuwe catecheseseizoen krijgen de jongeren die tot de genoemde leeftijdsgroep horen een uitnodiging thuis bezorgd. Wij hopen jou te mogen ontmoeten! De catechese wordt gegeven door ds. J. Muller, dhr S.J. Koemans, ds. J.C. Klein en dhr. A.C. Blok.

 

Dhr. A.C. Blok

- 19:15 uur - Groep 2A1:
- 20:15 uur - Groep 2A2:
- 21:00 uur - Groep 4A:

Ds. J.C. Klein

- 18:30 uur - Groep 1A1:
- 19:15 uur - Groep 1A2:
- 20:15 uur - Groep 2B1:
- 21:00 uur - Groep 3B:

Dhr. S.J. Koemans

- 18:30 uur - Groep 1B1: Blz 48 leer uit je hoofd 1 Thes. 5:24: Beantwoord deze vraag met +/- 60 woorden. Hoe zie jij de wederkomst? 
- 19:15 uur - Groep 1B2: Blz 48 leer uit je hoofd 1 Thes. 5:24: Beantwoord deze vraag met +/- 60 woorden. Hoe zie jij de wederkomst? 
- 20:15 uur - Groep 2B2: Lees Het Onze vader eens goed door, beantwoord de vraag Kan jij dit bidden? motiveer je antwoord. 

Ds. J. Muller

- 20:15 uur - Groep 3A:
- 21:00 uur - Groep 4B: