Commissies » Overige commissies » Interkerkelijk Dovenpastoraat

Interkerkelijk Dovenpastoraat

Welke kerken werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat?

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken ,Nederlands Gereformeerde Kerken  en de Protestantse Kerk. De basis van deze samenwerking is de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat is een hulpdienst van- en aan kerken. Regionaal is het Interkerkelijk dovenpastoraat georganiseerd in Interkerkelijke Commissies (IC).

Deze IC' s worden gevormd door plaatselijke kerken in de regio. De taak van de IC is in de eerste plaats het organiseren van aangepaste kerkdiensten, bijbelkringen, catechese, pastoraat, enz. Enkele mogelijkheden die eraan bijdragen dat doven en horenden samen gemeente van Christus zijn.

Web: www.dovenpastoraat.nl